Faculty/Department

Dr. Devendra Awasthi

dawasthi9@gmail.com

Smt. Manjulata Dwivedi

manjulata108@gmail.com

Dr. Umesh Chandra Yadav

u.c.y.eco@gmail.com

Dr. Neeru Tandon

proneerutandon@gmail.com

Dr. Ram Prakash Pradhan

ramprakashpradhan@gmail.com

Sri. Rajesh Kumar Yadav

rajeshkumar0301@gmail.com

Dr. Fatima Ashana

ashlylys1@gmail.com

Dr. Vijay Pal

yadavvijaysd9@gmail.com

Dr. Indramani

drimaniv@gmail.com

Dr. Manoj Kumar Chaturvedi

mkcvssd@gmail.com

Dr. Pramod Singh Dobal

Dr. Pramod Singh Dobal

Dr. Priti Dwivedi

preetidwivedi321@gmail.com

Dr. Vinod Kumar Singh

vinodvssd@gmail.com

Dr. Ram Manohar Yadav

rmanohar28@gmail.com

Dr. Manoj Bhushan Pandey

mbpandey@gmail.com

Dr. Siraz Akbar

sheeraz.sky11@gmail.com

Sri. Sushil Kumar

sushilkaithal@gmail.com

Dr. Anita Sonkar

anitasonkar2@gmail.com

Dr. Shobha Mishra

shobhamishra65@gmail.com

Dr. O.P. Mishra

ovpm1012@gmail.com

Dr. Pradeep Kumar Dixit

drprdixit65@gmail.com

Dr. Anil Kumar Mishra

anilkrmishra13@gmai.com

Dr. Purushottam Singh

dadajhansi@gmail.com

Dr. Deepak Pandey

dpandey012345@gmail.com

Dr. Prashant Kumar Tripathi

prashantdrster@gmail.com

Dr. Mishri Lal Verma

mlvsnvss@gmail.com

Dr. Umesh Singh

umeshka@gmail.com

Dr. Rajeev Shukla

rajeevshukla47@gmail.com

Dr. Arvind Dixit

dixit_arvind2@yahoo.com

Dr. Vikas Singh Gangwar

vsgang75war82@gmail.com

Dr. Nandlal

drnandlal71@gmail.com

Dr. Gyan Prakash

gyanprakashvssd@gmail.com

Dr. Ashish Kumar Singh

ashish4808@yahoo.com

Dr. Sandeep Kumar Singh

dr.sksingh76@rediffmail.com

Dr. Kiran Singh

kiransingh2018@gmail.com

Dr. Neelam Pal

neelampal2007@gmail.com

Dr. Anuradha Tiwari

tiwarianuradha78@yahoo.com

Dr. Shalini Dwivedi

shalini.dwivedi122@gmail.com

Dr. Kavita Srivastava

kavsri97@gmail.com

Sri. Ashok Singh

sdchem6@gmail.com

Smt. Brijesh Nainvi

bnainvi@gmail.com

Sri. Ranjeet Kumar

ranjeet.66.bhu@gmail.com

Dr. Atul Kumar

atulkumar67singh@gmail.com

Dr. Sandeep Dixit

sd0408@rediffmail.com

Dr. Manjari Srivastava

manjarivssd@gmail.com

Dr. Parijat Sinha

parijatvssd@gmail.com

Dr. Alok Malviya

alok92nov@gmail.com

Sri. Ajit Kumar

ajeetbhu09@gmail.com

Dr. Sadhana Rani

sadhana39@gmail.com

Dr. Aruna Kumari

arunashandiya@gmail.com

Dr. Rajeev Kumar Chaurasiya

chaurasiark890@gmail.com

Dr. Indrajeet Chaurasiya

indrajitchaurasia@gmail.com

Dr. Indu Mishra

indumishra63@gmail.com

Dr. Ram Kishore Tripathi

rktripathiknp@gmail.com

Smt. Chandraprabha

chandraprbha624@gmail.com

Dr. Sangeeta Chauhan

schauhan9336@gmail.com

Dr. Rana Pratap Yadav

  

Dr. Dilip Chandra Gupta

drdilipchandragupta@gmail.com

Dr. Manoj Awasthi

awasthimanojvssd@gmail.com

Dr. Birendra Kumar Dixit

bkdd237@gmail.com

Dr. Sanjeev Shukla

dr.sanjeev.vssd@gmail.com

Dr. Pankaj Kumar Pandey

pankajvssd@gmail.com

Dr. Bharat Siddharth

bharatkibm@gmail.com

Dr. Rashmi Gupta

rashmishivgupta@gmail.com

Dr. Ajay Shukla

aks_cownpore@rediffmail.com

Dr. Om Prakash

singhsonu758@gmail.com

Dr. Abhishek Kumar

abhijrfrediff@rediffmail.com

Sri. Dhruv Chandra

dhruvchandraji@gmail.com

Dr. Pankaj Chaturvedi

pankajgauri201@gmail.com

Dr. Ananad Shukla

anandvssd@gmail.com

Dr. Dipti Ranjan Bisariya

deeptibisaria@rediffmail.com

Dr. Rakesh Kumar Shukla

rakeshshukla940@gmail.com

Dr. Reeta Pandey

reetapandeyvssd@gmail.com

Dr. Neelima Singh

singhneelima148@gmail.com

Dr. Ashok Kumar Tiwari

dr.tiwariashok11@gmail.com

Dr. Kanchan Mishra

mishradrkanchan@gmail.com

Dr. Arun Kumar Dixit

arundixit0164@gmail.com

Dr. Sangeeta Chaudhary

sangeetaau@gmail.com

Sri. Samaydeen Gupt

sdgupta1988@gmail.com

Dr. Ram Tiwari

ram.defence@gmail.com

Dr. S.P. Upadhyay

  

Dr. R.K. Pandey

rkpvssd199@gmail.com

Sri. Ram Bakas

rambakas66@gmail.com

Sri. P.N. Trivedi

pntrivedi1976@gmail.com

Sri. A.K. Upadhyay

legalawanish@gmail.com

Dr. A.B. Jaiswal

ajayphupendrajaiswal37@gmail.com

Sri. V.K. Verma

vinod.verma482@gmail.com

Sri. Dev Kumar Ojha

devkumarojha@gmail.com

Sri. Ramesh Chandra Dhiman

rcdhiman74@gmail.com

Smt. Amrita Verma

amritavibhu@gmail.com

Dr. Sangeeta Tiwari

  

Dr. K.N.Gupta

  

Dr. Manish Kumar Dubey

manishdubeyvssd@gmail.com

Dr. Abha Sharma

alankar.alka@gmail.com

Dr. Akash Verma

akash.verma19986@gmail.com

Dr. Naman Yadav

namanyadav5@gmail.com

Dr. Rishi Tripathi

  

Dr. Rajendra Bahadur Singh

Dr. Rajendra Bahadur Singh

Dr. Laxmi Devi Mishra

laxmimishra19222@gmail.com

Dr. Manu MIshra

ypsinghsunita@gmail.com

Sri. Devendra Pratap Singh

devendraraipratap@gmail.com

Sri. Gitendra Tiwari

gitendratiwari@gmail.com

Km. Ranjeeta Singh

  

Smt. Shivai Gupta

  

Smt. Priti Mishra

  

Dr. Anil Kumar Dwivedi

dranildubey94@gmail.com

Sri.Mahesh Chadnra Jha

jhamahesh1968@gmail.com

Dr. Vipendra Singh Parmar

vippusingh2@gmail.com

Dr. Amitabh Tiwari

amitabhtiwari72@gmail.com

Dr. Devesh Shukla

deveshshk@gmail.com

Smt. Sashi Rani Pal

rani.shashi82@gmail.com

Dr. Pankaj Singh Chandel

  

Sri. Rahul Trivedi

rahul.trivedi888@gmail.com

Dr. Prabhakar Pandey

drprabhakar96@gmail.com

Sri. Himanshu Kumar Tiwari

-jrfhimanshutiwari@gmail.com

Dr. Anil Kumar Dwivedi

dranildubey94@gmail.com

Sri.Mahesh Chadnra Jha

jhamahesh1968@gmail.com

Dr. Vipendra Singh Parmar

vippusingh2@gmail.com

Dr. Amitabh Tiwari

amitabhtiwari72@gmail.com

Dr. Devesh Shukla

deveshshk@gmail.com

Smt. Sashi Rani Pal

rani.shashi82@gmail.com

Dr. Pankaj Singh Chandel

  

Sri. Rahul Trivedi

rahul.trivedi888@gmail.com

Dr. Prabhakar Pandey

drprabhakar96@gmail.com

Sri. Himanshu Kumar Tiwari

-jrfhimanshutiwari@gmail.com

Dr. Tripti Bhushan

triptiashu69@gmail.com

Dr. Pratima Chaturvedi

pratimachaturvedi27@gmail.com

Dr. Priti Singh

singhpriti899@gmail.com

Dr. Priti Jaiswal

jaiswalpreeti202@gmail.com

Dr. Ajay Alok Avikal Jaiswal

jaiswal.alok33@gmail.com

Km. Shweta Rani

adv.sweta.rani@gmail.com

Dr. Kriti Gupta

  

Dr. Thakur Prasad

  

Sri. Prahlad Dixit

  

Km. Prerna Awasthi

  

Km. Namrta Singh

  

Dr. Rohit Kumar

  

Sri. Anuj Pratap Singh

  

Dr. Fatima Ashana

  

Smt. Babli Jha

Jhamahesh1968@gmail.com